Wiki

//Wiki
Wiki2018-12-07T11:30:19+02:00

Wiki

 EPC: is een afkorting voor Energie Prestatie Certificaat. Dit document is verplicht wanneer een woning (of appartement, studio) te koop of te huur wordt gesteld. De EPC waarde geeft weer wat het verwachte energieverbruik op jaarbasis is voor een bepaalde woning. Meer informatie hierover vind je hier, hier,  hier en hier.

 Alleenstaande woning: wordt ook wel villa genoemd. Dit is een woning die aan geen enkele andere woning grenst. De 4 gevels (voorgevel, achtergevel, linkergevel en rechtergevel) zijn dus vrij. Vandaar ook soms de naam ‘viergevelwoning’.

Appartement: dit is een wooneenheid binnen een groter gebouw. Een appartement beschikt in principe over 1 verdieping, indien er 2 of 3 verdiepingen zijn, spreekt mijn respectievelijk van een duplexappartement of triplexappartement. Een appartement beschikt over een leefruimte, badkamer, toilet (al dan niet apart), keuken en minimum 1 aparte slaapkamer.
AREI: staat voor Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Dit document bevat de wettelijke bepalingen waaraan de elektrische installaties moeten voldoen wanneer deze gekeurd worden bij verkoop of verhuur. Meer info bij keuring van de elektrische installatie.
 

Beschermd volume: dit is het volume van alle ruimtes die ‘thermisch beschermd’ worden. Dit zijn alle ruimtes die volgens het EPC verwarmd worden en waarvoor dus energie verbruikt wordt.

 

Bruikbare vloeroppervlakte: Dit is de som van alle vloeroppervlaktes binnen het beschermd volume (dus elke verdieping), gemeten met de buitenmaten. Dit betekent dat de afmetingen van muren meegerekend worden.

 

Centrale verwarming: bij een centrale verwarming wekt 1 toestel de warmte op, dit is de centrale ketel. De warmte wordt vervolgens via leidingen verdeeld over de woning. Dit type verwarming kan zowel gekoppeld zijn aan vloerverwarming, radiatoren, convectoren of een combinatie van de verschillende types.

 

Condenserende verwarmingsketel: een verwarmingsketel verwarmt water door middel van verbrandingswarmte. Hierbij komen rookgassen vrij. Bij niet-condenserende ketels worden deze rookgassen afgevoerd (bvb door de schoorsteen) waardoor ze verloren gaan. Condenserende ketels daarentegen recupereren deze rookgassen en geven de warmte hiervan vrij aan het verwarmingscircuit. Op deze manier kan een condenserende ketel op meer efficiënte wijze verwarmen, waardoor de energierekening een stuk lager zal liggen.

 

Decentrale verwarming: in tegenstelling tot de centrale verwarming wordt hier niet op 1 plaats warmte opgewekt. Elk verwarmingselement werkt afzonderlijk en moet dus individueel geregeld worden. We denken hier bijvoorbeeld aan hout- en gaskachels, of elektrische verwarmers die per kamer geregeld worden.

 

Duplex appartement: een appartement bestaand uit 2 verdiepingen. Daarnaast gelden nog altijd de andere voorwaarden voor een gewoon appartement. Beide verdiepingen moeten niet dezelfde oppervlakte hebben. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat de bovenverdieping een stuk kleiner is dan de onderste verdieping.

 

Elektrische toestellen: toestellen die werken op elektriciteit, maar die niet opgenomen worden in het EPC. We denken hier bijvoorbeeld aan een koelkast, diepvriezer, strijkijzer, vaatwas, kookplaat, oven, televisie, verlichting, etc.

 

Energiedeskundige type A: dit is de persoon die gemachtigd is om het energieprestatiecertificaat voor woningen op te maken. Om energiedeskundige type A te worden moet men een specifieke opleiding volgen en achteraf examen afleggen. Daarna moet men jaarlijks minimum 6u opleiding volgen, als men erkend wil blijven als energiedeskundige.

 

Energielabel: een energielabel geeft een indicatie over het energieverbruik van een elektrisch toestel. Dit wordt toegepast op wasmachines, droogkasten, koelkasten, diepvriezers etc. Toestellen die zeer zuinig zijn, krijgen de letter A, iets minder zuinige toestellen de letter B, en zo verder tot de meest energiegulzige toestellen die het slechtste label krijgen, namelijk de letter G. Sinds de invoering van het energielabel werden de toestellen steeds efficiënter, waardoor er betere toestellen op de markt kwamen dan de A-toestellen. Er moest dus een extra differentiatie komen. Daarom zie je tegenwoordig ook A+++ , A++ en A+ labels, volgens de behaalde efficiëntiescores.
Vanaf 2019 kent men via het EPC+ ook dergelijke energielabels toe aan woningen.

 

EPB: is een afkorting voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Deze reglementering is sinds 2006 van toepassing op nieuwbouw- en renovatieprojecten. Meer informatie over het EPB vind je op https://www.energiesparen.be/EPB-pedia

 

EPC attest: zo is het energieprestatiecertificaat ook wel gekend in de volksmond. Hiermee wordt dus gewoon het EPC bedoeld

 

EPC keuring: hetzelfde als EPC of EPC attest

EPC score: een andere term waarmee de EPC waarde bedoeld wordt.

 

EPC waarde: dit is de uitkomst van het EPC. Het is de waarde die aangeeft wat het verwachte energieverbruik op jaarbasis van de woning zal zijn. Dit is een kengetal dat wordt uitgedrukt in KWh/m² (lees als kilowattuur per vierkante meter)

 

Halfopen bebouwd huis: dit is een huis dat aan 1 kant aangebouwd is door een ander huis. Het heeft dus 3 vrije gevels, namelijk de voorgevel, achtergevel en 1 van de zijgevels. Wordt vaak afgekort als HOB.

 

Herenhuis: we spreken van een herenhuis wanneer het huis bestaat uit (minimum) 2 volledige woonlagen en een zolder. Het schuine deel van het dak begint hier niet lager dan het plafond van de eerste verdieping. Daarnaast zijn de plafonds ook een stuk hoger dan bij het gemiddelde huis (plafonds hoger dan 3 meter zijn geen uitzondering). Herenhuizen kunnen zowel een rijwoning, halfopen woning als alleenstaande woning zijn.

 

Isolatie: voor alle duidelijkheid spreken we hier over thermische isolatie, of warmte-isolatie. Isolatie van warmte zorgt ervoor dat overdracht van warmte tussen 2 zijden van een constructie (gedeeltelijk) tegen wordt gehouden. We denken hier dan bijvoorbeeld aan een gevel met enerzijds een woonkamer en anderzijds de buitenlucht. We willen de warmte die we binnen opwekken graag binnen houden en de koude van buiten graag buiten houden. De oplossing is om de muur te ‘isoleren’, dus om er een materiaal aan toe te voegen met hoge isolerende eigenschappen. Dit materiaal stopt de warmtegeleiding, waardoor we de opgewekte warmte binnen kunnen houden. Qua materialen denken we hier bijvoorbeeld aan minerale wol of polyurethaanschuim. Een overzicht van de aanvaarde isolatiematerialen voor het EPC vindt u hier.

 

Kengetal: een kengetal is een verhouding tussen 2 variabele gegevens. De EPC waarde is een kengetal omdat het wordt uitgedrukt in KWh/m². Zowel de teller als de noemer bevatten variabelen, want deze verschillen van huis tot huis.

 

Keuring van de elektrische installatie: wordt ook wel ‘elektrische keuring’ genoemd. De elektrische keuring geeft aan of uw elektrische installaties al dan niet conform de huidige wetgeving zijn. Dit document moet steeds aanwezig zijn bij de verkoop van een woning. Het is wel belangrijk om op te merken dat de uitslag niet verplicht positief moet zijn! Het is perfect aanvaard om een woning te verkopen waarvan de elektriciteit niet-conform is, zolang het verslag van keuring maar aanwezig is. Op die manier kent de kandidaat-koper de staat van de installties en kan hij of zij de mogelijke aanpassingskosten (laten)  inschatten. In geval er inbreuken zijn, heeft de koper 18 maanden om deze aan te (laten) passen en de installatie te laten herkeuren. Keuring moet steeds gebeuren door een erkend controleorgaan. Het document is 25 jaar geldig. Meer info over elektrische keuring vindt u op https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/keuring-van-uw-elektrische-installatie-arei

 

Onroerend goed: hiermee worden huizen, appartementen, kantoren, fabrieken of andere gebouwen bedoeld. De term onroerend verwijst naar het niet-verplaatsbare karakter van dit type goederen. Een andere term die je vaak hoort is vastgoed.

 

Plaatsbezoek: dit is wanneer de energiedeskundige ter plaatse komt om de opmetingen en vaststellingen te doen. Het plaatsbezoek is steeds verplicht bij opmaak van een EPC. Men mag dus niet zomaar de gegevens (bvb bouwplannen en isolatie etc) doorsturen en vragen dat de energiedeskundige een energiesprestatiecertificaat opstelt vanop afstand.

 

Postinverventiedossier (PID): een postinterventiedossier bevat alle werkzaamheden die uitgevoerd zijn aan een woning. Gebruikelijk bevat dit dossier de bouwplannen van de woning, de gegevens van de architect en aannemers, lastenboek van de woning met alle gebruikte materialen en aankoopfacturen en/of garantiebewijzen. Het moet je dus in staat stellen om deze woning als het ware te ‘ontleden’. Dit is vooral belangrijk als je werken wil doen aan de woning, zodat je steeds op de hoogte bent waar welke leidingen lopen, of waar je terecht kan met vragen over de woning. Het PID is verplicht bij verkoop als het een woning betreft waarvan de bouwvergunning werd afgeleverd na 01/05/2001. Meer info over het PID vind je op https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/een-woning-verkopen/postinterventiedossier-pid

 

Residentiële toepassing: hiermee wordt bedoeld dat een gebouw gebruikt wordt om in te wonen. Voorbeelden hiervan zijn huizen, appartementen, studio’s en studentenkamers. Niet-residentiële gebouwen zijn bijvoorbeeld kantoren, ziekenhuizen, fabrieken en dergelijke meer.

 

Rijwoning met achterbouw: hier wordt een rijwoning beschouwd met een apart gebouw erachter. Het gaat dus niét om een rijhuis met een aanbouw, deze worden beschouwd als ‘gewone’ rijwoning. Rijwoningen met een aparte achterbouw zijn eerder uitzonderlijk. Er wordt een kleine meerprijs gevraagd omdat er meer opmeet- en berekenwerk noodzakelijk is.

 

Rijwoning: dit is een huis dat langs beide zijkanten aangebouwd werd. Er zijn dus slechts 2 vrije gevels, namelijk de voor-en achtergevel. Hieronder categoriseren wij zowel de rijhuizen met aanbouw als de rijhuizen zonder aanbouw.

 

Sanitair warm water: hiermee wordt het systeem bedoeld waarmee het water opgewarmd wordt, zodat u in de keuken en badkamer warm water kunt gebruiken. Dit kan gekoppeld zijn aan de centrale verwarming (dus een combi-toestel) , of apart gebeuren (bijvoorbeeld een aparte doorstromer of boiler). Het kan ook een combinatie zijn van verschillende systemen, bijvoorbeeld als het water voor de keuken opgewarmd wordt via een keukenboiler en het water voor de badkamer opgewarmd wordt via de centrale verwarming.

 

Spouwmuur: een spouwmuur is een muur die bestaat uit 2 delen, namelijk de buitenmuur en de binnenmuur, met daartussen een opening. De buitenmuur staat dus niet helemaal tegen de binnenmuur. Deze opening wordt de spouw genoemd. Deze spouw kan al dan niet volledig uit lucht bestaan, volledig geïsoleerd zijn, of iets tussenin.

 

Studio: een studio is een wooneenheid met eigen leefruimte, toilet, badkamer, keuken en slaapkamer. Het is echter zo dat de woonkamer vaak dienst doet als slaapkamer, waardoor hiervoor dus geen aparte kamer voorzien is.

 

Triplex appartement: een appartement bestaand uit 3 verdiepingen. Daarnaast gelden nog altijd de andere voorwaarden voor een gewoon appartement.

 

Verliesoppervlakte: verliesoppervlaktes hangen nauw samen met het beschermd volume (BV). Het BV bevat alle kamers die we verwarmen, die we dus ‘beschermen’ tegen (meestal) de buitenlucht of andere koude invloeden. Het beschermd volume wordt (in principe) afgebakend door het dak langs boven, de vloer langs beneden en de muren/gevels langs de zijkanten. Niet elk van deze begrenzingen zal echter een verliesoppervlakte zijn. We spreken namelijk enkel van een verliesoppervlakte als deze effectief grenst aan de buitenomgeving of een onverwarmde ruimte. Als we bijvoorbeeld een rijhuis beschouwen, zal dit huis geen warmte verliezen langs de zijgevels, omdat er aan beide kanten van het huis ook verwarmd wordt en de warmte dus (volgens de theorie) niet verloren zal gaan. De voorgevel, achtergevel en dak zullen wel verliesoppervlaktes zijn, omdat ze grenzen aan de buitenlucht. De vloer is ook een verliesoppervlakte, omdat ze grenst aan de grond. De energiedeskundige meet tijdens het plaatsbezoek alle muren/daken/vloeren op die als verliesoppverlakte gecatalogeerd kunnen worden en zal aan de hand hiervan berekenen hoeveel warmte men hier verwacht te verliezen.

 

Verwarmingsketel: dit is het onderdeel bij een centrale verwarmingsinstallatie dat ervoor zorgt dat (meestal) water opgewarmd wordt. Dit water wordt dan via leidingen verspreid over alle afgifte-elementen (bvb radiatoren of vloerverwarming) zodat de warmte naar de kamers kan gaan. Een combi-ketel kan zowel het water voor de verwarming als voor het sanitair opwarmen.

 

Vlaams Energie Agentschap (VEA): dit agentschap zorgt voor de uitvoering van het energiebeleid in Vlaanderen. Meer informatie over het VEA vind je op https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-omgeving/vlaams-energieagentschap

 

Wooneenheid: hiermee bedoelt men een gebouw dat bestemd is voor bewoning door 1 particulier huishouden. Dit kan een gezin met kinderen zijn, een koppel of een individu. Belangrijk is hier dat dergelijk gebouw slechts als wooneenheid beschouwd kan worden als het ‘autonoom’ kan functioneren. Dat betekent dat het minstens volgende voorzieningen heeft: woonkamer, badkamer, toilet en keuken (of kitchenette). Concreet denken we hier dus aan huizen, appartementen, studio’s. Een studentenkamer die keuken, toilet, of badkamer deelt met andere kamers, is dus geen wooneenheid. Een studentenkamer die al deze voorzieningen voor zichzelf heeft, is wel een autonome wooneenheid. Per wooneenheid moet een apart EPC opgemaakt worden bij verkoop of verhuur.

 

Zonneboiler: een zonneboiler is een systeem dat zonne-energie gebruikt om water op te warmen. Dit warm water kun vervolgens gebruikt worden om te koken of te douchen, maar bijvoorbeeld ook voor de vloerverwarming of het opwarmen van een zwembad.

 

Zonnepanelen: worden ook wel een fotovoltaïsche panelen genoemd. Deze panelen maken uiteraard net zoals de zonneboiler ook gebruik van zonne-energie. In tegenstelling tot de zonneboiler zullen de zonnepanelen de zonne-energie echter niet gebruiken om het water te verwarmen, maar zetten deze de zonne-energie om in elektriciteit. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een ‘omvormer’.