Wat is EPC?

//Wat is EPC?
Wat is EPC?2018-12-07T10:43:17+02:00

Wat is een EPC eigenlijk?

Hieronder vind je een antwoord op de 5 meest gestelde vragen.

Waarvoor staat EPC?

EPC staat voor Energie Prestatie Certificaat. Dit document is sinds 2008 verplicht aanwezig bij elke verkoop of verhuur van een onroerend goed. Het is 10 jaar geldig.

Het wordt ook vaak EPC keuring, of EPC attest genoemd. Om verwarring te vermijden: een energieprestatiecertificaat heeft helemaal niets te maken met een keuring van de elektriciteitsinstallatie. Het enige dat beide documenten met elkaar gemeen hebben is dat ze allebei verplicht aanwezig zijn wanneer men een woning of appartement te huur of te koop plaatst.

Waarvoor dient een EPC juist?

Het EPC is een document dat aangeeft wat het geschatte energieverbruik van een woning of appartement is op jaarbasis. De bedoeling is dat de kandidaat koper of huurder een idee krijgt van het energieverbruik en ook op basis hiervan kan beslissen of men al dan niet de woning of het appartement wil huren of kopen. Of tenminste wat de extra kosten ongeveer zullen zijn om de woning energie-efficiënt te (laten) maken.

Hoe interpreteer ik concreet de EPC score?

De score die je ziet op het certificaat is een kengetal dat wordt  uitgedrukt in kWh/m², of kilowattuur per vierkante meter. In menselijke taal geeft dit weer hoeveel energie jaarlijks verbruikt wordt per vierkante meter oppervlakte. Hoe lager dit getal, hoe minder energie verbruikt wordt en dus hoe zuiniger de woning.

De energiescore wordt weergegeven op een gekleurde balk, zodat je aan de kleur direct kan zien of de woning energetisch goed presteert of niet. Een woning met een lage score (in het groen) presteert dus goed, wat betekent dat het hier over een energiezuinige woning gaat. Omgekeerd vind je dan een hoge score aan het rode stuk van de balk, wat dan uiteraard een minder goed resultaat geeft.

Wat is belangrijk om een goede EPC score te behalen?

Verschillende factoren hebben een invloed op de score van het EPC. Zo scoort een woning bijvoorbeeld beter als er isolatie aanwezig is, er een efficiënte condenserende ketel geplaatst is, of er hoogrendementsglas aanwezig is. Het gebrek aan isolatie of centrale verwarming hebben dan uiteraard een negatief effect, net zoals de aanwezigheid van enkel glas.

Belangrijk om op te merken is dat qua toestellen enkel de verwarming en het sanitair warm water meegerekend worden, omdat deze toestellen steeds overgenomen worden bij de verkoop of verhuur. Toestellen zoals bijvoorbeeld een wasmachine, droogkast, koelkast etc. worden nooit meegeteld voor het EPC, ook niet als ze effectief mee verkocht of verhuurd worden.

Wie maakt het EPC op?

Enkel erkende energiedeskundigen type A mogen een EPC bij verkoop of verhuur opmaken. Om erkend te kunnen worden moet men een door het Vlaams Energieagentschap (VEA) officiële opleiding tot energiedeskundige type A volgen en slagen in het bijhorende examen. Daarnaast moet de deskundige elk jaar minimaal 6 uur permanente vorming volgen om de erkenning te behouden. Het is immers belangrijk dat deze personen zeker op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelen op het vlak van energie-efficiëntie. Het is dus zeker niet zo dat iedereen zomaar een EPC kan of mag opmaken.