Wanneer heb je EPC nodig?

//Wanneer heb je EPC nodig?
Wanneer heb je EPC nodig?2018-12-07T11:35:50+02:00

Wanneer heb je een EPC nodig?

Het energiedecreet van 8 mei 2009 en het energiebesluit van 19 november 2010 leggen vast dat bij verkoop en verhuur van bestaande gebouwen met woonfunctie een energieprestatiecertificaat (EPC) vereist is.
Laten we eens de verschillende componenten van deze stelling ontleden.

Verkoop / verhuur

Het energieprestatiecertificaat is verplicht aanwezig bij verkoop of verhuur van wooneenheden. Dat betekent dat dit certificaat beschikbaar moet zijn op het moment dat de woning te koop of te huur aangeboden wordt op de markt. Dus niét wanneer het reeds te koop of te huur staat of nadat de transactie werd voldaan. De hele reden van het ontstaan van het EPC is namelijk dat potentiële kopers of huurders met dit attest zicht kunnen krijgen in de energiezuinigheid van de woning en deze informatie kunnen opnemen in hun beslissing om de wooneenheid al dan niet te kopen of huren. Als dit document slechts achteraf wordt toegevoegd, betekent dit dat deze informatie niet tijdig meegedeeld werd en loopt de verkoper of verhuurder kans op een boete! Breng dit dus zeker tijdig in orde, zodat u onaangename verrassingen kunt vermijden.

Bij verhuur is het EPC verplicht bij contracten langer dan 2 maanden.

Bestaande gebouwen

Het EPC is van toepassing bij de verkoop of verhuur van bestaande gebouwen. Bij nieuwbouw of ‘ingrijpende energetische renovatie’ daarentegen is een EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) attest verplicht. In dat geval ontvangt u van de EPB-verslaggever een EPC Bouw, als onderdeel van de EPB aangifte. Wanneer u dit gebouw binnen de tien jaar verkoopt of verhuurt, moet geen nieuw EPC opgemaakt worden, maar kan dit EPC Bouw gebruikt worden.
Meer informatie over het EPB vindt u op https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/EPB-eisen

Gebouwen met woonfunctie of residentiële gebouwen

Een residentieel gebouw is een gebouw (of deel van een gebouw) dat bestemd is voor bewoning. Hieronder vallen huizen, appartementen, studio’s, studentenkamers, studentenhomes en dergelijke meer. Een residentieel gebouw wordt altijd beschouwd als geklimatiseerd. Dus zelfs in het uitzonderlijke geval dat een woning verkocht of verhuurd zou worden zonder aanwezigheid van verwarming, blijft het EPC verplicht.

Gebouwen die dienst doen als kantoor, school, ziekenhuis, rusthuis, hangar, sportcentrum, cultureel centrum en dergelijke meer vervullen geen residentiële functie. Bij verkoop of verhuur van dergelijk pand is (voorlopig) geen EPC vereist.

De beslissing of een gebouw al dan niet een residentiële functie vervult, hangt af van de feitelijke situatie. Stel bijvoorbeeld dat een boekhouder een villa koopt en deze gebruikt als kantoor voor zichzelf en zijn medewerkers en hier niemand woont, dan zal dit gebouw geen residentiële functie vervullen en zal bijgevolg geen EPC nodig zijn bij verkoop of verhuur.

Energieprestatiecertificaat per wooneenheid

Het energieprestatiecertificaat wordt opgesteld per wooneenheid. Een wooneenheid is elke eenheid in een gebouw die over de nodige voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. Volgende voorzieningen maken het volgens de wet mogelijk om autonoom te functioneren:

  • Woonruimte
  • Een eigen toilet
  • Een eigen bad of douche
  • Een eigen keuken of kitchenette

In appartementsgebouwen wordt dus voor elk appartement of studio een apart EPC opgemaakt.

In studentengebouwen is de situatie tweeledig. Als alle kamers in het gebouw voldoen aan bovenstaande eisen (dus een eigen toilet, badkamer en keuken hebben), wordt voor elke studentenkamer een eigen EPC voorzien. Vanaf dat 1 of meerdere studentenkamers echter niet autonoom kunnen functioneren en dus gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen (keuken, toilet, douches) wordt voor deze studentenkamers en de gemeenschappelijke voorzieningen een collectief EPC opgemaakt voor het volledige gebouw. Ook als bijvoorbeeld per verdieping gemeenschappelijke voorzieningen zijn, wordt het EPC toch voor het volledige gebouw opgemaakt en niet per verdieping.

Combinatie residentiële en niet-residentiële functie

Het komt voor dat een gebouw zowel een residentiële en niet-residentiële functie vervult. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een gebouw met handelszaak op de benedenverdieping waarboven mensen wonen. In dit geval stelt de wet verschillende opties voor. Het kan mogelijk zijn om voor het volledige gebouw 1 EPC op te maken, maar het kan ook toegelaten zijn om de beide delen op te splitsen. De keuze om de gebouwdelen al dan niet te splitsen hangt af van bepaalde parameters, zoals bestemming van het niet-residentiële deel, oppervlakteverdeling van het gebouw, samen verkocht of niet, gezamenlijke inkom of niet, en nog enkele meer. Indien u zich in deze situatie bevindt en graag meer informatie wenst, neem dan gerust rechtstreeks contact op.
Wat wel vastligt in de wet is dat als het niet-residentiële deel een industriële toepassing heeft, dit nooit samen genomen kan worden met het residentiële deel van het gebouw in 1 EPC.

Geldigheidsduur energieprestatiecertificaat

Het EPC is 10 jaar geldig. Als een woning opnieuw verkocht of verhuurd wordt binnen deze tijdsspanne moet dus geen nieuw EPC opgemaakt worden, ook niet als er nadien aanpassingswerken uitgevoerd werden. De verkoper of verhuurder mag natuurlijk wel een nieuw EPC aan vragen als er energiebesparende aanpassingen gebeurden, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van isolatie, het vernieuwen van de verwarming of het plaatsen van hoogrendementsglas. Dan zal de EPC waarde immers lager liggen en zal de woning aantrekkelijker zijn op de koop- of huurmarkt.