Waarom is een EPC nodig?

//Waarom is een EPC nodig?
Waarom is een EPC nodig?2018-12-07T11:37:18+02:00

Waarom is een EPC nodig?

Sinds 2008 is het energieprestatiecertificaat, of kortweg EPC, verplicht aanwezig als een woning te koop of te huur wordt geplaatst. Met woningen bedoelen we hier zowel huizen, appartementen, studio’s als studentenkamers. Waarom is dit zo en wat is juist de bedoeling van dit document?

Laten we eerst nog eens kijken wat het EPC juist is.

Het EPC (soms ook wel EPC keuring of EPC attest genoemd) geeft weer hoe energiezuinig een woning is. Na enkele berekeningen bekomt men een kengetal, dat wordt uitgedrukt in KWh/m². Meer informatie over het EPC vind je hier en hier.

Elke woning die op de markt geplaatst wordt, heeft dus zijn eigen EPC kengetal of EPC waarde.

Het is belangrijk om hier op te merken dat enkel aspecten die eigen zijn aan het gebouw worden opgenomen in de berekening. Aspecten die de EPC waarde beïnvloeden zijn o.m. isolatie, type beglazing, type verwarming etc. Zaken zoals verlichting, elektrische toestellen, en levensstijl van de bewoners worden niet in aanmerking genomen. Je vindt hier een gedetailleerd inzicht in de berekening van de EPC waarde.

Doordat enkel de zaken die effectief gebonden aan het gebouw opgenomen worden, kunnen kandidaat kopers of huurders (in theorie) via het EPC kengetal gemakkelijk verschillende woningen met elkaar vergelijken en meteen zien welk pand energiezuiniger zal zijn dan het andere. Daarnaast worden ook mogelijk verbeteringswerken opgenomen in het EPC, zodat de kandidaat koper of huurder meteen kan zien wat juist nodig is om van dit huis een energiezuinig huis te maken. (bijvoorbeeld de vermelding dat het dak niet geïsoleerd werd, of dat er geen centrale verwarming aanwezig is). Vanaf 2019 worden hier ook richtprijzen meegedeeld.

Aangezien de uitgave voor verwarming toch een behoorlijke hap uit het budget neemt, is de mate waarin de woning energiezuinig is voor de kandidaat kopers of huurders belangrijke informatie om te hebben alvorens men de koop- of huurbeslissing neemt. Het heeft immers weinig zijn om iets te besparen op het maandelijks huurbedrag, als je dan een stuk meer extra uitgeeft aan de energierekening.

Dergelijke informatie kan ook maar nuttig zijn als ELKE woning over een EPC waarde beschikt. Men kan immers niet correct vergelijken als sommige woningen geen EPC score hebben. Het is ook te verwachten dat – indien het EPC niet verplicht zou zijn – de woningen met een slechtere score geen energieprestatiecertificaat ter beschikking zouden stellen, omdat dit de verkoopbaarheid van de woning negatief kan beïnvloeden. Daarom is het noodzakelijk dat het EPC verplicht gemaakt wordt bij elke verkoop of verhuur, zodat de informatie voor elke woning beschikbaar is.

Conclusie

Het EPC is verplicht bij verkoop en verhuur van woningen omdat dit attest de kandidaat kopers en huurders in staat stelt om verschillende woningen met elkaar te vergelijken op basis van hun verwacht energieverbruik. Op deze manier kan de mate waarin de woningen energie efficiënt zijn meespelen in de beslissing om een woning al dan niet te kopen of te huren.